รีเซต

สรรพากรยืดเวลาชำระบุคคล 31 ส.ค. แนะยื่นผ่านเน็ตช่วยลดแพร่เชื้อโควิด-19

สรรพากรยืดเวลาชำระบุคคล 31 ส.ค. แนะยื่นผ่านเน็ตช่วยลดแพร่เชื้อโควิด-19
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 13:28 )
200
สรรพากรยืดเวลาชำระบุคคล 31 ส.ค. แนะยื่นผ่านเน็ตช่วยลดแพร่เชื้อโควิด-19

 

ตามที่มีประชาชนบางส่วนมีความกังวลว่าจะต้องออกจากบ้านมาเพื่อยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใน 31 มีนาคม 2563 นั้น

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสรรพากรยึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี รวมถึงเจ้าหน้าที่สรรพากรเองเป็นสำคัญ เพื่อคลายความกังวลและภาระการเดินทางของผู้เสียภาษีจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ เพื่อมายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน สำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศยังคงเปิดให้บริการอยู่ตามปกติ อย่างไรก็ตามกรมสรรพากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancting) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ

นายเอกนิติกล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีใช้บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เช่น การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบ e-Filing หรือ Mobile Application RD Smart Tax แทนการมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยตนเอง ทั้งนี้กรมสรรพากรขอยืนยันอีกครั้งว่า ยึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการร่วมป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง