รีเซต

ส่องความเห็นปชช. เชื่อหรือไม่? การเมืองไทย “มีดีลลับ”

ส่องความเห็นปชช. เชื่อหรือไม่?  การเมืองไทย “มีดีลลับ”
TNN ช่อง16
23 มิถุนายน 2567 ( 09:32 )
15
ส่องความเห็นปชช. เชื่อหรือไม่?  การเมืองไทย “มีดีลลับ”

วันนี้ (23 มิ.ย. 67) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "Believe It or Not! ทางการเมืองไทย"


เมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชน เกี่ยวกับข้อตกลงลับทางการเมือง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 39.77% ระบุว่า เชื่อมาก รองลงมา 31.06% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ขณะที่ 15.73% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ และอีก 10.31% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย


ด้านความเชื่อของประชาชน เกี่ยวกับความพยายามของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะล้มรัฐบาลนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 31.45% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา 26.03% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ส่วนอีก 21.83% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ขณะที่17.71% ระบุว่า เชื่อมาก


ส่วนความเชื่อของประชาชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 28.70% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย รองลงมา 28.02% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ขณะที่ 25.34% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ และอีก 15.73% ระบุว่า เชื่อมาก


สำหรับความเชื่อของประชาชน เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 31.15% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา 23.66% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ขณะที่ 21.60% ระบุว่า เชื่อมาก และอีก 20.61% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย


เมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชน เกี่ยวกับการใช้เส้นสายทางการเมืองของผู้สมัครบางคน เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 55.42% ระบุว่า เชื่อมาก รองลงมา 28.55% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ส่วนอีก 7.63% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ และอีก 7.48% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย


ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567


ภาพจาก: AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง