รีเซต

คมนาคมอัด 4.8 หมื่นล้าน เร่งอัพเกรดถนนลูกรังเป็นคอนกรีต-ลาดยาง 834 กม. - ผุดสะพาน 222 โครงการ

คมนาคมอัด 4.8 หมื่นล้าน เร่งอัพเกรดถนนลูกรังเป็นคอนกรีต-ลาดยาง 834 กม. - ผุดสะพาน 222 โครงการ
ข่าวสด
9 ตุลาคม 2563 ( 15:19 )
201
1
คมนาคมอัด 4.8 หมื่นล้าน เร่งอัพเกรดถนนลูกรังเป็นคอนกรีต-ลาดยาง 834 กม. - ผุดสะพาน 222 โครงการ

คมนาคมอัดฉีด 4.8 หมื่นล้าน เร่งอัพเกรดถนนลูกรังเป็นคอนกรีต-ลาดยาง 834 กม. - ผุดสะพาน 222 โครงการ และขยายถนนอีกเพียบ

 

เร่งอัพเกรดเป็นถนนลาดยาง - นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม กล่าวในงานคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 18 ปี ว่า ปัจจุบัน ทช. มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,267 สายทาง ระยะทางรวม 47,960 กิโลเมตร โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณ 4.8 หมื่นล้านบาท เพื่อเร่งทำถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต จำนวน 365 โครงการ ระยะทาง 834 กิโลเมตร เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 222 โครงการ ความยาวรวม 18,517 เมตร

 

และซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท เป็นต้น รวมไปถึงการทำถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ถนนเเชื่อมต่อระบบขนส่ง, ถนนเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

 

สำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 เช่น โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ระยะทาง 6.8 กิโลเมตร งบประมาณ 903 ล้านบาท, ถนนสายแยก ทล.3452-สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ตอนที่ 1) ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร งบประมาณ 900 ล้านบาท

 

ถนนสายแยก ทล.3452-สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ตอนที่ 2) ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร งบประมาณ 900 ล้านบาท, ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344-บ้านบางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร งบประมาณ 793 ล้านบาท, ถนนสายแยก ทล.1020-บ้านกิ่วแก้ว อ.เทิง, จุน จ.เชียงราย, พะเยา ระยะทาง 43.7 กิโลเมตร งบประมาณ 1,200 ล้านบาท

 

ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212-บ้านบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระยะทาง 14.2 กิโลเมตร งบประมาณ 804 ล้านบาท, ถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 1.925 กิโลเมตร งบประมาณ 158 ล้านบาท, ถนนสาย ข9 ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมืองจ.พังงา ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร งบประมาณ 330 ล้านบาท ฯลฯ