'มองโกเลียใน' พาชาวบ้านพ้นจนกว่า 8 แสนคนใน 5 ปี

'มองโกเลียใน' พาชาวบ้านพ้นจนกว่า 8 แสนคนใน 5 ปี
Xinhua Thai
31 มกราคม 2564 ( 10:37 )
32
'มองโกเลียใน' พาชาวบ้านพ้นจนกว่า 8 แสนคนใน 5 ปี

ฮูฮอต, 30 ม.ค. (ซินหัว) -- รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน ปี 2021 ระบุว่ามองโกเลียในสามารถช่วยเหลือประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน 802,000 คน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

รายงานดังกล่าวถูกเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติประจำปีของมองโกเลียใน ระบุว่ามองโกเลียในได้ปลด 57 อำเภอ และ 3,681 หมู่บ้าน ออกจากรายชื่ออำเภอและหมู่บ้านยากจนในช่วงเวลาดังกล่าว

 

มองโกเลียในพยายามบรรเทาความยากจนด้วยการจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย รับรองเบี้ยยังชีพขั้นพื้นฐาน และบริการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจ

 

ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรยากไร้ที่ขึ้นทะเบียนในมองโกเลียในพุ่งขึ้นจาก 3,019 หยวน (ราว 14,028 บาท) ในปี 2015 เป็น 13,159 หยวน (ราว 61,144 บาท) ในปี 2020 โดยมีการเติบโตต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 34.2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง