ปทุมธานี ยังหนัก ติดเชื้อโควิดใหม่ 211 ราย คลองหลวงพรึบ อำเภอเดียว 141 ราย

ปทุมธานี ยังหนัก ติดเชื้อโควิดใหม่ 211 ราย คลองหลวงพรึบ อำเภอเดียว 141 ราย
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 19:44 )
12
1
ปทุมธานี ยังหนัก ติดเชื้อโควิดใหม่ 211 ราย คลองหลวงพรึบ อำเภอเดียว 141 ราย

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 211 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก ไทย 40 ราย ต่างด้าว 69 ราย ในโรงพยาบาล ไทย 84 ราย และ ต่างด้าว 18 ราย โดยอยู่ในอำเภอคลองหลวง 141 คน ธัญบุรี 20 ราย หนองเสือ 8 ราย ลาดหลุมแก้ว 19 ราย และ อำเภอเมือง 4 ราย สะสมยืนยัน 7339 ราย โดยเป็นระลอกเมษายน 6625 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง