ส.ว. มหรรณพ แนะปฎิบัติธรรมช่วงสงกรานต์ให้ถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

ส.ว. มหรรณพ แนะปฎิบัติธรรมช่วงสงกรานต์ให้ถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 11:08 )
32
ส.ว. มหรรณพ แนะปฎิบัติธรรมช่วงสงกรานต์ให้ถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

ส.ว. มหรรณพ แนะปฎิบัติธรรมช่วงสงกรานต์ให้ถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19” ในพื้นที่ประเทศไทยเป็นวงกว้าง ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อโดยการแพร่จากละอองฝอยของน้ำลายและเสมหะได้ และจากการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากคนที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ

โดยเฉพาะช่วงนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19” เป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว รัฐบาลจึงประกาศให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปแล้วนั้น

“ผมจึงอยากฝากข้อเสนอแนะให้ประชาชน พระภิกษุสงฆ์ในวัดวาอารามต่างๆ และผู้นำทางศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะประชาชนที่จะเข้าไปทำบุญทำทานปฎิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

1. ควรงดเว้นหรือเลื่อนกำหนดการจัดงานเทศกาล งานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ หรืองานอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากไปก่อน

2. ควรปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

3. ควรตระหนักถึงสุขอนามัย ความสะอาดของพระภิกษุสงฆ์ ผู้นำทางศาสนาต่างๆ ควรแต่งกายให้มิดชิด ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างจากญาติโยมที่มาร่วมกิจกรรม 1-2 เมตร ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจช่วยจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยก็ได้

4. ควรส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ด้วยการไหว้แบบไทย หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือหรือสัมผัสตัวกัน

5. ควรงดการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่และให้ปฏิบัติภายในครอบครัวเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้น เช่น สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วม โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัย กรณีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ควรตระหนักว่าการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย

6. งดการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ออกไปก่อน โดยให้แสดงความรักความผูกพันต่อครอบครัวและเครือญาติผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Line เป็นต้น

7. ควรทำความสะอาดบ้านเรือนหรือศาสนสถาน พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ให้สะอาด ปราศจากเชื้อ ทุกครั้งที่ทำความสะอาดให้สวมใส่ถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

8. งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพของมึนเมาทุกชนิดในวันสำคัญทางศาสนา”

ทั้งนี้ มติมหาเถรสมาคมก็ได้มีคำสั่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองและสุขอนามัยส่วนบุคคลให้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ไว้ใช้ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว

นายมหรรณพ กล่าวย้ำว่า ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เรากำลังจะควบคุมอัตราผู้ติดเชื้อในประเทศไทยให้โน้มลงให้มากที่สุด จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามคำแนะนำและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อให้เรารอดพ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้ไปได้ และผ่านพ้นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ไปโดยเร็ววัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#คนไทยร่วมใจ ต่อสู้มหันตภัยเชื้อไวรัสโควิด-19

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง