รีเซต

รัฐบาลยังไม่มีนโยบายเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

รัฐบาลยังไม่มีนโยบายเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท
มติชน
19 เมษายน 2563 ( 10:19 )
75
รัฐบาลยังไม่มีนโยบายเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลเตรียมให้เงินเยียวยาเกษตรกรรายละ 15,000 บาท เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลไม่ถูกต้อง

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบ Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยื่นเอกสารผ่านผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนดำเนินการ พร้อมปรับปรุงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น “Farmbook” เท่านั้น

ยังไม่มีเรื่องวงเงินเยียวยาเกษตรแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง