รีเซต

เงินเดือนทหารเกณฑ์ 2567 เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ - เข้าบัญชีวันไหน เช็กเลยที่นี่

เงินเดือนทหารเกณฑ์ 2567 เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ - เข้าบัญชีวันไหน เช็กเลยที่นี่
TNN ช่อง16
19 มิถุนายน 2567 ( 15:14 )
60
เงินเดือนทหารเกณฑ์ 2567 เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ - เข้าบัญชีวันไหน เช็กเลยที่นี่

จากกรณีเมื่อวานที่ผ่านมา ( 18 มิ.ย. 67 )  ที่ประชุม ครม. มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ....   ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว นั้นรวมไปถึง ทหารกองประจำการ  หรือ ทหารเกณฑ์ด้วย โดยอัตราเงินเดือนใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 


- การปรับเพดานเงินเดือนขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจำการ  (ทหารเกณฑ์) ซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 11,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 11,000 บาท 


สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำ และ ลูกจ้าง ชั่วคราว ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ค.2567 เป็นต้นไป รวมถึงจะมีการจ่ายย้อนหลังด้วย


เงินเดือนทหารเกณฑ์ 2567 ออกวันไหน? 


เดือนมกราคม 

กำหนดจ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 

กำหนดจ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2567

เดือนมีนาคม 

กำหนดจ่ายวันที่ 5 เมษายน 2567

เดือนเมษายน 

กำหนดจ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เดือนพฤษภาคม 

กำหนดจ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2567

เดือนมิถุนายน 

กำหนดจ่ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เดือนกรกฎาคม 

กำหนดจ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2567

เดือนสิงหาคม 

กำหนดจ่ายวันที่ 6 กันยายน 2567

เดือนกันยายน 

 กำหนดจ่ายวันที่ 7 ตุลาคม 2567

เดือนตุลาคม 

กำหนดจ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

เดือนพฤศจิกายน 

กำหนดจ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2567

เดือนธันวาคม 

กำหนดจ่ายวันที่ 8 มกราคม 2568


ข้อมูลจาก: ทำเนียบรัฐบาล

ภาพจาก: AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง