TrueID

สื่อชี้สหรัฐฯ ยังไม่ได้แก้วิกฤต 'ความรุนแรง' ต่อหญิงพื้นเมือง

สื่อชี้สหรัฐฯ ยังไม่ได้แก้วิกฤต 'ความรุนแรง' ต่อหญิงพื้นเมือง
Xinhua Thai
18 พฤศจิกายน 2564 ( 14:07 )
8
สื่อชี้สหรัฐฯ ยังไม่ได้แก้วิกฤต 'ความรุนแรง' ต่อหญิงพื้นเมือง

วอชิงตัน, 18 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อไม่นานนี้ สื่อท้องถิ่นรัฐเมนของสหรัฐฯ รายงานว่าสหรัฐฯ ยังไม่ได้จัดการวิกฤตสตรีและเด็กหญิงชาวพื้นเมืองสูญหายและถูกสังหารจำนวนมากได้ดีเพียงพอ

 

รายงานข่าวระบุว่าผู้หญิงชาวอเมริกันอินเดียนและชาวพื้นเมืองอะแลสกาตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ความรุนแรงมากกว่า 1.5 ล้านราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.3 ของประชากรกลุ่มนี้ทั้งหมด

 

ขณะเดียวกันผู้หญิงของประชากรกลุ่มนี้ร้อยละ 56.1 ต้องทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรงทางเพศ และร้อยละ 55.5 ประสบความรุนแรงทางร่างกายด้วยน้ำมือของคู่รักที่มีความสัมพันธ์กัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง