รีเซต

ติวเข้ม "บัสโฮสเตส" ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19

ติวเข้ม "บัสโฮสเตส" ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 14:59 )
208
ติวเข้ม "บัสโฮสเตส" ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19
ติวเข้ม “บัสโฮสเตส” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19

วันที่ 18 มิถุนายน นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการบริการสำหรับพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ที่บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เข้าร่วม

 

นายดวงฤทธิ์ เปิดเผยว่า ทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนวัยกำลังแรงงาน นายจ้างต้องหยุดหรือปิดกิจการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แรงงานจำนวนมากต้องหยุดงานหรือทำงานที่บ้านแทน ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง คือธุรกิจการขนส่ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ต้องหยุดบริการเนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร พนักงานหลายอัตราต้องหยุดงานชั่วคราว

 

“แต่ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย อีกทั้งรัฐบาลเตรียมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ และฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จึงมอบหมายให้ กพร. จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำ” นายดวงฤทธิ์ กล่าว

 

นายธวัช กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ และมีพนักงานจำนวนมาก อีกทั้งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ให้มีความพร้อมเมื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชน เนื้อหาการอบรม เช่น หัวใจแห่งการบริการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ การตอบข้อโต้แย้งและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงทักษะด้านความปลอดภัย เป็นต้น รวมระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง (5 วัน) ระหว่างวันที่ 18, 22-25 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมรวม 49 คน

 

“สถานประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาพนักงานของตนเอง สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดฝึกอบรมยื่นรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อใช้ประกอบการขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ด้วย สนใจแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506 กด 4” อธิบดี กพร.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง