รีเซต

CP ALL รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ

CP ALL รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ
TNN ช่อง16
24 พฤศจิกายน 2565 ( 15:11 )
45
CP ALL รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ

     นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565 ประเภทรางวัล “ดีเด่น” ให้กับบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ โดยมี นางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์  เป็นผู้รับมอบ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ 

     ซีพี ออลล์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยเหลือสังคม และมอบสิทธิและโอกาสให้แก่ผู้พิการให้ได้มีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและตนเอง สร้างคุณค่าของคนให้ทัดเทียมกัน สอดคล้องตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง