รีเซต

เช็กด่วน! ปิดถนนหลัก 3 เส้นทาง เชียงราย ไป เชียงใหม่-พะเยา กันโควิด

เช็กด่วน! ปิดถนนหลัก 3 เส้นทาง เชียงราย ไป เชียงใหม่-พะเยา กันโควิด
ข่าวสด
11 เมษายน 2563 ( 13:41 )
452
เช็กด่วน! ปิดถนนหลัก 3 เส้นทาง เชียงราย ไป เชียงใหม่-พะเยา กันโควิด

 

ปิด 3 เส้นทาง เชียงราย ไป เชียงใหม่-พะเยา

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ดำเนินการระงับใช้ถนนทางหลวงชนบท ที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และเส้นทางที่เชื่อมจาก จ.เชียงราย ไป จ.พะเยา ตามคำสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 สายทางดังนี้

ปิดยาวถึงสิ้นเดือน หรือจนกว่าโควิดหาย

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 3037 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 - บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ช่วง กม.64+700) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

2. ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4024 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 บ้านบัวค่ำ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (ช่วง กม.1+500) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

3. ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4025 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 บ้านห้วยหลวง หมู่ 13 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (ช่วง กม.17+500) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โดยได้เริ่มระงับใช้เส้นทางดังกล่าว จนถึง 30 เม.ย. หรือกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงชนบทฯ ได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางลัด-ทางเลี่ยง ให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง