รีเซต

กฟผ. Work from Home สกัดโควิด-19 ยันไม่กระทบผลิต-จ่ายไฟฟ้า

กฟผ. Work from Home สกัดโควิด-19 ยันไม่กระทบผลิต-จ่ายไฟฟ้า
77ข่าวเด็ด
26 มีนาคม 2563 ( 05:24 )
45
กฟผ. Work from Home สกัดโควิด-19 ยันไม่กระทบผลิต-จ่ายไฟฟ้า

นนทบุรี – กฟผ. ใช้มาตรการ Work from Home 20 มี.ค.–30 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด–19 ยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ออกประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) โดยหน่วยงานใดที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม–30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 ในที่ทำงานและที่สาธารณะ

โดย กฟผ.จัดเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศ เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การลงเวลาทำงาน การใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ระบบการประชุมทางไกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง

สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด โดยต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า–ออกอาคาร

รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวด้วยว่า กฟผ.ได้เตรียมมาตรการรองรับและดำเนินการตามแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ โดยทดลองปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้การผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง