รีเซต

ทีมแพทย์ออสเตรเลียใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย

ทีมแพทย์ออสเตรเลียใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย
TNN ช่อง16
7 พฤศจิกายน 2565 ( 13:44 )
22
ทีมแพทย์ออสเตรเลียใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของชาวออสเตรเลียในช่วงอายุระหว่าง 14 ถึง 55 ปี โดยพรากชีวิตผู้คนไปเกือบ 9 คนต่อวัน และการพยายามฆ่าตัวเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น ๆ ถึง 30 เท่า 


ในทางการแพทย์มีวิธีป้องกันการฆ่าตัวตาย ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยประเมินความเสี่ยง เช่น การทำแบบสอบถาม และการจัดระดับคะแนนเพื่อวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง แต่จากข้อมูลการวิจัยพบว่าการประเมินความเสี่ยงแบบเดิมนี้ไม่สามารถระบุความเสี่ยงของผู้ที่จะฆ่าตัวตายได้แม่นยำในทางปฏิบัติ เนื่องจากปัจจัยที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่มีความแตกต่างและซับซ้อน จึงทำให้ยากต่อการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการประเมินแบบนี้


ได้มีการคิดค้นวิธีการประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ลดน้อยลง กลุ่มนักวิจัยจากสถาบันแบล็กด็อก (Black Dog Institute) และศูนย์ข้อมูลใหญ่ด้านสุขภาพของออสเตรเลีย ได้ทำการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึม (Algorithm) จำนวน 54 แบบ ที่นักวิจัยสร้างขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อใช้ทำนายพฤติกรรมและความคิดที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งพบว่าการประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตายด้วย AI มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบดั้งเดิม


ผลทดสอบของแบบประเมินความเสี่ยงแบบดั้งเดิมกับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ของ AI สามารถใช้ร่วมกันเป็นข้อมูลชุดใหญ่ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยเสี่ยงและผลลัพธ์การฆ่าตัวตาย รวมถึงยังสามารถรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เพื่อใช้วิเคราะห์ ระบุระดับสูงสุดของความเสี่ยงและระบุเวลาที่มีความจำเป็นในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอย่างทันท่วงที และเมื่อแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) มีการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานานก็สามารถตั้งค่าให้รับข้อมูลที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อระบุความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายให้ดียิ่งขึ้นด้วย


ในด้านการประเมินและทำนายความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายจำเป็นจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีมาตรฐาน จึงเกิดความพยายามในการปรับปรุงการคาดการณ์ความเสี่ยงจนนำไปสู่การวิจัยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมในการประเมินความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย โดยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ของระบบ AI ให้สามารถวิเคราะห์การฆ่าตัวตายได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบบประเมินแบบเดิม แต่งานวิจัยชิ้นนี้ยังเป็นงานวิจัยใหม่ที่ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการใช้ AI ในการประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต


ที่มาของข้อมูล Scitechdaily.com

ที่มาของรูปภาพ Pixabay.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง