รีเซต

เวียดนาม เตรียมลดส่งออกข้าวเหลือ 4 ล้านตัน/ปี เน้นข้าวคุณภาพแทน

เวียดนาม เตรียมลดส่งออกข้าวเหลือ 4 ล้านตัน/ปี เน้นข้าวคุณภาพแทน
TNN ช่อง16
29 พฤษภาคม 2566 ( 10:45 )
33
เวียดนาม เตรียมลดส่งออกข้าวเหลือ 4 ล้านตัน/ปี เน้นข้าวคุณภาพแทน

สำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งออกข้าวว่า เวียดนามเตรียมปรับลดการส่งออกข้าวเหลือ 4 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 ลดลงร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วที่ส่งออกมากถึง 7.1 ล้านตัน

เอกสารประเมินว่า รายได้จากการส่งออกข้าวของเวียดนามจะลดลงเหลือปีละ 2.62 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 ลดลงจาก 3.45 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2565

ทั้งนี้ เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและไทย

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวคุณภาพสูง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในประเทศ รวมถึงปกป้องสิ่งแวดล้อม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขณะที่ผู้ค้าข้าวบางรายในนครโฮจิมินห์ ระบุว่า แม้พื้นที่ปลูกข้าวของเวียดนามจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นและเลี้ยงกุ้งแทน แต่ยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวล่าสุดก็ค่อนข้างแข็งกร้าว

ชาวนาบางรายบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวบางส่วนเป็นสวนผลไม้ อาทิ มะม่วง เกรปฟรุต ขนุน และทุเรียน แต่ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาข้าว ขณะที่แนวโน้มการเลี้ยงกุ้งเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวมาหลายปีแล้ว เนื่องจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ เอกสารระบุว่า เวียดนามจะกระจายตลาดส่งออกข้าว เพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาฟิลิปปินส์เป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่สุดของเวียดนาม โดยมีสัดส่วนราวร้อยละ 45 ของการส่งออกในปีที่แล้ว

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง