รองผู้ว่าฯ พะเยา โร่แจง ปมออกหนังสือ ให้ธนาคารรับเฉพาะคนฉีดวัคซีนเท่านั้น

รองผู้ว่าฯ พะเยา โร่แจง ปมออกหนังสือ ให้ธนาคารรับเฉพาะคนฉีดวัคซีนเท่านั้น
ข่าวสด
25 ตุลาคม 2564 ( 16:44 )
23
รองผู้ว่าฯ พะเยา โร่แจง ปมออกหนังสือ ให้ธนาคารรับเฉพาะคนฉีดวัคซีนเท่านั้น

รองผู้ว่าฯ พะเยา โร่แจง ปมออกหนังสือ ให้ธนาคารรับเฉพาะคนฉีดวัคซีนเท่านั้น ยันแค่ขอความร่วมมือ ไม่ใช่คำสั่ง เพื่อกระตุ้นคนไปฉัดวัคซีน

 

วันที่ 25 ต.ค.64 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกันแถลงข่าว หลังจากที่ทางจังหวัดออกหนังสือ ขอความร่วมมือธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วเท่านั้น ซึ่งต่อมาได้เป็นกระแสในโซเชียล มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นกับมาตรการดังกล่าว ถึงแม้ว่าทางจังหวัดพะเยาเอง ได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนชาวพะเยาไปเกือบร้อยละ 50 แล้วก็ตาม

 

นายชุติเดช กล่าวว่า ทางจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 เรื่องขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จริง แต่เจตนารมณ์ก็เพื่อต้องการให้ทางธนาคารในจังหวัดพะเยา ไปออกมาตรการในการดูแลผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นกรณีพิเศษ ไม่ใช่เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนแต่อย่างใด

 

อีกทั้งหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งไม่มีผลในลักษณะการบังคับ เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะต้องมีการแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนเมื่อไปรับบริการกับทางธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยัน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ธนาคารก็จะต้องมีการบริการในลักษณะการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโควิด-19

 

ทั้งนี้เนื่องจากในวันที่ 1 พ.ย.64 รัฐบาล จะมีการเปิดประเทศ ดังนั้นทางจังหวัด ร่วมไปถึงสถานบันการเงิน และสถานที่บริการต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องชาวพะเยาทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน โดยตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวกลุ่มนี้ถือว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ก็ไม่ได้มีการบังคับ ทางจังหวัด จึงได้ขอความร่วมมือให้ทางธนาคารดูแลเป็นพิเศษ

 

ด้าน นพ.ศุภชัย กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.64 มาตรการทางด้านสาธารณสุข ก็จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพราะจะมีการเปิดสถานบริการร้านอาหารต่างๆ เป็นการยกระดับการเปิดประเทศ ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข้มที่ 2 ก็จะงดให้บริการด้วย

 

ขณะที่ชาวพะเยา บางส่วนก็เห็นด้วยกับมาตรการของจังหวัดพะเยา หากฉีดวัคซีนแล้ว ก็จะเกิดความั่นใจมากยิ่งขึ้น ในภาพรวมมองว่าจะทำให้สังคมดีขึ้น แต่ก็มีประชาชนบางส่วนเช่นกัน ที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่า ถึงแม้ว่าฉีดวัคซีน สุดท้ายก็ยังติดเชื้อได้ และแพร่เชื้อได้อยู่ดี และยังต้องมีการป้องกันสวมใหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด ไปยังคนอื่นๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง