โฆษก ศบค.ชี้ ต้องอยู่กับโควิด-19 อีกนาน แนะคนไทย ปรับชีวิตวิถีใหม่ นับแต่วันนี้

โฆษก ศบค.ชี้ ต้องอยู่กับโควิด-19 อีกนาน แนะคนไทย ปรับชีวิตวิถีใหม่ นับแต่วันนี้
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 14:56 )
56
โฆษก ศบค.ชี้ ต้องอยู่กับโควิด-19 อีกนาน แนะคนไทย ปรับชีวิตวิถีใหม่ นับแต่วันนี้

วันที่ 24 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.กล่าวถึงการบริจาคและแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนว่า การบริจาคเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้แต่เพื่อป้องกันการแออัดและการรวมกลุ่มกันต้องมีการจัดระบบ จัดขั้นตอนให้ดี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งหลายๆที่มีการจัดระบบแบบเป็นขั้นตอน ของกรุงเทพมี 71 แห่ง สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ bkkhelp.bangkok.go.th เพื่อเลือกจุดบริจาคและเวลาได้ จัดพื้นที่และเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกสิ่งของโดยปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวทิ้งทายว่า เราได้ยินคำว่า new normal ก็เป็นชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายคนปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม เราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน จะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนาน อีกพักใหญ่ ธุรกิจต่างๆต้องเปลี่ยนต้องปรับตัว ชีวิตวิถีใหม่จะเป็นอย่างไร ทุกคนต้องออกแบบตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะได้มีชีวิตที่มีความสุข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง