ลพบุรีวันนี้เฉียดร้อย! โควิดกระจาย 5 อำเภอ ด่านเข้ม 24 ชม.เฝ้าสกัดเชื้อ

ลพบุรีวันนี้เฉียดร้อย! โควิดกระจาย 5 อำเภอ ด่านเข้ม 24 ชม.เฝ้าสกัดเชื้อ
ข่าวสด
15 กรกฎาคม 2564 ( 22:43 )
11
ลพบุรีวันนี้เฉียดร้อย! โควิดกระจาย 5 อำเภอ ด่านเข้ม 24 ชม.เฝ้าสกัดเชื้อ

 

สถานการณ์โควิดลพบุรีวันนี้ ป่วยเพิ่ม 94 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อสม. ร่วมตรวจเข้มด่าน 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

 

วันที่ 15 ก.ค.2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 พบผู้ป่วยเพิ่ม 94 ราย (รายที่ 2,071-2,164) แยกเป็น เพศหญิง 50 ราย ชาย 44 ราย อยู่ในอ.โคกสำโรง 34 ราย อ.เมือง 27 ราย อ.พัฒนานิคม 20 ราย อ.สระโบสถ์ 7 ราย และอ.บ้านหมี่ 6 ราย

 

 

 

โดยแยกเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทบีฟู้ดส์ 45 ราย (สะสม 993 ราย) ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท มิแบ (โรงงานลพบุรี) 6 ราย (สะสม 90 ราย) เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและผู้เดินทางไป-มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 43 ราย (สะสม 1,081 ราย) ขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดของจ.ลพบุรี คือ อ.พัฒนานิคม 618 ราย อ.เมืองลพบุรี 573 ราย และอ.โคกสำโรง 298 ราย ตรวจหาเชื้อสะสม 20,169 ราย ไม่พบเชื้อ 17,398 ราย พบเชื้อ 2,164 ราย รักษาหาย 672 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,478 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย

 

 

 

 

ขณะที่ นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมกำลังอส. อำเภอเมืองลพบุรีที่ 1 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลนิคมสร้างตนเอง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง บนเส้นทางคมนาคมเส้นทางสายหลัก จุดตรวจหน้าวัดศรีธรรมโสภณ ถึงวันที่ 31 ก.ค.2564

 

 

 

 

เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า - ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่เสี่ยง เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ลพบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นาย ฝ่ายปกครอง 2 นาย ทหาร 2 นาย อสม. 2 นาย อปพร. 2 นาย เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 นายร่วมปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง 3 ผลัด ๆละ 14 นาย เป็นประจำทุกวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง