รีเซต

นักท่องเที่ยวเยือนฐานปลูก 'องุ่น' ในซานตง

นักท่องเที่ยวเยือนฐานปลูก 'องุ่น' ในซานตง
Xinhua
7 ตุลาคม 2565 ( 19:33 )
16
นักท่องเที่ยวเยือนฐานปลูก 'องุ่น' ในซานตง

หยางซิ่น, 7 ต.ค. (ซินหัว) -- ฐานเพาะปลูกผักผลไม้ ณ หมู่บ้านเจิ้งเตี้ยน ตำบลซางเตี้ยน อำเภอหยางซิ่น มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าเก็บเกี่ยวองุ่นสุกพวงโต

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อำเภอหยางซิ่นพยายามเพิ่มรายได้ของชาวบ้านท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาอุตสาหกรรมผักผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนบูรณการการเพาะปลูก การจัดการ และการจำหน่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง