รีเซต

‘ถาวร’ปธ.พิธีลงนามความร่วมมืออนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา

‘ถาวร’ปธ.พิธีลงนามความร่วมมืออนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา
มติชน
28 ธันวาคม 2563 ( 13:36 )
36
‘ถาวร’ปธ.พิธีลงนามความร่วมมืออนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา

 

นายถาวรกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลา  การรถไฟแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา  ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  และเทศบาลนครสงขลา ที่จะร่วมกันพัฒนาสถานีรถไฟสงขลาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ  ฟื้นฟูชานชลาและซ่อมแซมรางรถไฟ  นำหัวรถจักรและโบกี้รถไฟมาจัดแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศของสถานีรถไฟสงขลาเดิม มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักรถไฟ เพื่อจัดทำเป็นสวนรถไฟสงขลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อประโยชน์ของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

โครงการนี้สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี 2563 นายวิศาล เกียรติไพบูลย์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้มาหาตน เพื่อขอความอนุเคราะห์กรณีเทศบาลนครสงขลาต้องการจะทำโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา จึงได้ประสานไปยังการรถไฟ นัดประชุมประสานงานเพื่อให้โครงการบรรลุผลในวันที่ 29 มกราคม 2563โดยมีฝ่ายตน ฝ่ายเทศบาลนครสงขลาประกอบด้วยนายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรี และฝ่ายคณะของรักษาการผู้ว่าการรถไฟ จนได้ข้อสรุปว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ฯ แล้วการรถไฟจะเร่งพิจารณาตรวจพัสดุ และทำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดการรถไฟ เพื่อให้บรรลุผลตามคำขอต่อไป

 

นายถาวรกล้าวว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ซึ่งมีพัสดุที่ขอ ดังนี้
1. หัวรถจักรรถไฟ ตู้สินค้า ตู้โดยสาร โบกี้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
2. รางเหล็ก ความยาว 62 เมตร
3. ไม้หมอนคอนกรีตทู บล็อก จำนวน 245 ท่อน พร้อมเครื่องยึดเหนียวครบชุด
4. อุปกรณ์ที่เกี่ต่อมายวข้องอื่นๆ


เมื่อเดือนตุลาคม 2563 การรถไฟได้นำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมบอร์ดพิจารณาเพื่อขอมติของบอร์ดการรถไฟที่จะอนุญาตตามคำร้องขอ ผลปรากฎว่าที่ประชุมได้อนุมัติตามขอ ขณะนี้ทางเทศบาลนครสงขลาได้บรรจุงบประมาณปี 2564 ไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว

 

“ผมเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของคนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดทั้งผู้ที่สนใจได้ เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้ จึงได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนตลอดมาจนโครงการบรรลุผล”นายถาวรกล่าว


 

 


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง