รีเซต

ญี่ปุ่นพบเด็กป่วย 'โรคสมองเอี่ยวโควิด-19' เสียชีวิตกว่า 10%

ญี่ปุ่นพบเด็กป่วย 'โรคสมองเอี่ยวโควิด-19' เสียชีวิตกว่า 10%
Xinhua
27 มีนาคม 2566 ( 12:10 )
33
ญี่ปุ่นพบเด็กป่วย 'โรคสมองเอี่ยวโควิด-19' เสียชีวิตกว่า 10%

โตเกียว, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- ผลสำรวจระดับชาติจากทีมการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น พบเด็กญี่ปุ่นที่เกิดอาการทางสมองชนิดเฉียบพลันหลังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 10

การสำรวจนี้พบเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เกิดภาวะสมองอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งเชื่อมโยงกับการติดเชื้อไวรัสฯ จำนวน 34 ราย ระหว่างเดือนมกราคม 2020-พฤษภาคม 2022 และเฝ้าติดตามผู้ป่วย 31 ราย ที่ไม่มีโรคพื้นเดิมอันส่งเสริมความเสียหายของสมองรายงานระบุว่าสำหรับกลุ่มผู้ป่วย 31 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ฟื้นตัวเต็มที่ 19 ราย ผู้ที่ฟื้นตัวไม่ได้เต็มที่ 4 ราย และผู้ที่พบปัญหาอื่นๆ อีก 8 ราย ซึ่งห้าในแปดรายนี้ประสบผลข้างเคียงร้ายแรง อาทิ การเป็นผู้ป่วยติดเตียงและการไม่ได้สติรู้ตัวผลสำรวจพบอาการชัก (เกิดในผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่ง) ภาวะความรู้สึกตัวลดลง และวิธีการพูดหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง จัดเป็นกลุ่มอาการเบื้องต้นหลักนอกจากนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดภาวะสมองอักเสบเฉียบพลัน ขณะเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นไปอย่างไรก็ดี สัดส่วนเด็กป่วยโรคโควิด-19 ที่เกิดอาการทางสมองก่อนและหลังปี 2022 ไม่ได้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน อาจจะไม่ได้ทำให้โรคทางสมองมีแนวโน้มสำแดงอาการอย่างแน่แท้

 

(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเดินข้ามทางม้าลายในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น วันที่ 21 ม.ค. 2021)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง