รีเซต

รีวิว 3 ขั้นตอน รับเงินค่าประกันไฟฟ้า "กฟภ."

รีวิว 3 ขั้นตอน รับเงินค่าประกันไฟฟ้า "กฟภ."
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 18:58 )
224
2
รีวิว 3 ขั้นตอน รับเงินค่าประกันไฟฟ้า "กฟภ."

กรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงิน“ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น

อ่าน : รอคลิกเลย !! ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เริ่มแล้ว25 มี.ค.

อ่าน : รีวิว 8 ขั้นตอน ขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 1 นาที ได้เงินคืน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กฟภ. ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปนั้น ปรากฏมีผู้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเป็นจำนวนมาก ทำให้เว็บไซต์ล่มมา อย่างไรก็ตามมติชนออนไลน์ได้ทดลองเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : รายละเอียดและเลือกช่องทางการรับเงิน

1.เข้าเว็บไซต์กฟภ. https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/Default.aspx

2. กดเลือกประเภทผู้ใช้ ระหว่างบุคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

3.เข้าสู่ระบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก

4.เลือกช่องทางการรับเงิน ซึ่งสามารถเลือกให้โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีเงินฝากที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนผู้รับเงิน กรณีที่ใช้บัญชีเงินฝากที่ไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์ ต้องแนบไฟล์สมุดหน้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสาร

2.1 กดเลือกประเภทของผู้ลงทะเบียนระหว่าง

    • กรณีเจ้าของดำเนินการเอง
    • กรณีเป็นผู้จัดการมรดก
    • กรณีเป็นทายาทหรือบุคคลในครอบครัวขอรับคืนเงิน
    • และกรณีอื่นๆ เช่น กรณีซื้อขาย, โอนกรรมสิทธิ์ หรือบ้านเช่า เป็นต้น

2.2 อัพโหลดไฟล์ข้อมูลหลักฐาน เช่น บัตรประชาชน บัตรเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

 

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน โดยระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนถูกต้องแล้วจะมีการ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง