กรมพัฒนาแรงงาน ผนึก SEAC เปิด "คอร์สออนไลน์" เรียนฟรี! ช่วยคนว่างงาน

กรมพัฒนาแรงงาน ผนึก SEAC เปิด "คอร์สออนไลน์" เรียนฟรี! ช่วยคนว่างงาน
มติชน
27 เมษายน 2563 ( 13:50 )
43
กรมพัฒนาแรงงาน ผนึก SEAC เปิด "คอร์สออนไลน์" เรียนฟรี! ช่วยคนว่างงาน

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน- เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ร่วมกับ SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning) จาก YournextU เพิ่มทางเลือกให้ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ใน 2 กรณี คือ

 

สร้างทักษะในการประกอบอาชีพแบบเร่งด่วน เช่น ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการทำตลาดออนไลน์ และการสร้างทักษะสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI ซึ่งในความร่วมมือนี้จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างได้พัฒนาตนเอง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรหรือพัฒนาช่องทางการทำธุรกิจส่วนตัวได้เช่นกัน

 

นายธวัช กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนออนไลน์ดังกล่าวมีมากกว่า 30 หลักสูตรตามมาตรฐานสากล อาทิ หลักสูตรการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักร (AI & Machine Learning), หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และกระบวนการหาองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & Data Science) เป็นต้น และยังมีคอร์สเรียนออนไลน์อีกกว่า 200 วิชา ที่ครอบคลุม 9 หมวดทักษะที่สำคัญของคนทำงานในยุค Digital Technology และการทำธุรกิจแบบออนไลน์ เช่น 1.ทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creativity & Innovation) 2.ทักษะการบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ (Management and Leadership)

 

3.การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อสร้างความก้าวหน้า (Shifting Mindset) 4.การขายและการทำการตลาด (Sales and Marketing) 5.ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 6.ทักษะการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Agile Academy) 7.ทักษะการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product, Process and Project Management) 8.ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ (Influencing Skills) 9.ทักษะการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับโอกาสเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือนจริง ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มเติมให้อีกด้วย

 

ด้านนางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามพันธกิจ EMPOWER LIVING เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถคนไทยให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสให้คนไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ นี้ เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับโลกให้กับพี่น้องคนไทย จึงอยากเชิญชวนทุกคนร่วมปรับ-เปลี่ยน-เพิ่มทักษะการทำงานที่จำเป็นไปด้วยกัน

 

ผู้สนใจสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ eit.dsd.go.th/regis2 หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.0 2245 4035

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง