รีเซต

ปิดภูกระดึง 5-18 ม.ค.64 สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ปิดภูกระดึง 5-18 ม.ค.64 สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 17:14 )
61
ปิดภูกระดึง 5-18 ม.ค.64 สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง ประกาศ ปิดภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มกราคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน​ และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

 

โดยนายสำเร็จ เปิดเผยว่าเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ที่1/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2558กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชุมพร, ชลบุรี, ตราด, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี, ระนอง, ระยอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี,สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, สระแก้ว, สระบุรี และอ่างทองนั้น

 

ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แพร่ระบาดในหลายจังหวัดประกอบกับห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 7 ม.ค.2564 นั้น มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นจำนวนมากและพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่น กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และระยอง เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานฯและชุมชนใกล้เคียงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา25และมาตรา35(5)แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562และมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดเลยเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ.2564

 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทุกแหล่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่5-18มกราคม2564 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้ล่วงหน้าแล้วสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ฝ่ายเงินรายใต้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติสำนักอุทยานแห่งชาติ โทร. 02-5786666 ต่อ 1743,1744 หรือทางอีเมล์ banpak025795269gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงโทร.042-810833หรือ 042-810834

ข่าวที่เกี่ยวข้อง