รีเซต

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 7 จังหวัดภาคใต้ เร่งระบายน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 7 จังหวัดภาคใต้ เร่งระบายน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มติชน
19 ธันวาคม 2563 ( 11:32 )
115
ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 7 จังหวัดภาคใต้ เร่งระบายน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ (19 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 102 อำเภอ 595 ตำบล 4,266 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 734,848 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 30 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ปัจจุบันมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน (19 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัยรวม 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราชตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 102 อำเภอ 595 ตำบล 4,266 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 734,848 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 30 ราย (นครศรีธรรมราช 21 ราย พัทลุง 3 ราย สุราษฎร์ธานี 2 ราย ตรัง 2 ราย และสงขลา 2 ราย) ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

 

ปัจจุบันมีน้ำท่วมใน 7 จังหวัด 19 อำเภอ 66 ตำบล 269 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,836 ครัวเรือน ดังนี้ สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอพุนพิน รวม 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 275 ครัวเรือน นครศรีธรรมราช น้ำท่วมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปากพนัง รวม 31 ตำบล 169 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,656 ครัวเรือน พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควนขนุน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30 ครัวเรือน สงขลา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ รวม 10 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 257 ครัวเรือน

 

ทั้งนี้ ภาพรวมล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่ 4 จังหวัดลดลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่ และประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป อย่างไรก็ตาม จากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีพื้นที่น้ำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอมายอ และอำเภอโคกโพธิ์ รวม 15 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 354 ครัวเรือน ยะลา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอบันนังสตา รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 236 ครัวเรือน นราธิวาส น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 28 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ ปภ.ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยระดมเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงอพยพประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงริมแม่น้ำสุไหงโก-ลกไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง