รีเซต

เลย ผู้ว่าปั่นจักรยานจ่ายตลาดผ่อนปรน ตลาดสีเขียวข้างศาลากลาง

เลย ผู้ว่าปั่นจักรยานจ่ายตลาดผ่อนปรน ตลาดสีเขียวข้างศาลากลาง
77ข่าวเด็ด
8 พฤษภาคม 2563 ( 07:37 )
215
เลย ผู้ว่าปั่นจักรยานจ่ายตลาดผ่อนปรน ตลาดสีเขียวข้างศาลากลาง

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ปั่นจักรยานคู่ใจเดินทางมาจ่ายตลาดที่ตลาดนัดสีเขียว ถนนข้างศาลาประชาคม อำเภอเมืองเลย รณรงค์ใช้ถุงผ้า ตะกร้า จ่ายตลาด งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม พร้อมตรวจความเรียบร้อยในการจัดระเบียบตลาดนัดสีเขียว เว้นระยะแผงค้า 3 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตลาดนัดสีเขียวแห่งนี้ จัดสถานที่ให้พ่อค้าแม่ค้าวางแผงจำหน่ายสินค้า อาหาร พืชผักปลอดสาร ในเช้าวันจันทร์ และวันศุกร์ และงดการจำหน่ายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

 

ในวันนี้ได้เปิดให้จำหน่ายสินค้าตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล  โดยจัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำสะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าตลาด ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน และเว้นระยะห่างแผงจำหน่าย 3 เมตร และให้แม่ค้าพ่อค้าประชนที่เดินซื้อสินค้า ต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายอภิชาต สบู่แก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้า นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ร่วมอำนายความสะดวกและคัดกรองประชาชนที่มาจับจ่ายซื้ออาหาร พร้อมมอบถุงผ้าฟรีสำหรับใช้ใส่ที่สิ่งของด้วย

 

 

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตลาดสีเขียวที่เปิดให้พี่น้องประชาชนค้าขาย จับจ่ายใช้สอย ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี มีการจัดระยะห่างแต่ละแผง 3 เมตร มีการกำหนดจุดระยะห่างระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้าชัดเจน และรองรับคนเข้าตลาด 60 คน ซึ่งสถานที่ที่จัดขึ้นมานั้นมีความกว้างขวาง แต่ละร้านมีบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ การรับทอนเงินนั้นจะใส่ลงตระกร้าก่อน ไม่ทำให้เกิดการสัมผัสกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 

 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล และมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย ขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปในที่ชุมนุม ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ ควรพักอยู่บ้าน พี่น้องชาวจังหวัดเลยต้องร่วมมือกัน เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ โรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง