รีเซต

'หมอสุกิจ' เผยผลหารือ กลุ่มส.ส.หมอ-พยาบาล รองรับประชุมสภาฯ คาดดัน 3 พรก. ถกทันที

'หมอสุกิจ' เผยผลหารือ กลุ่มส.ส.หมอ-พยาบาล รองรับประชุมสภาฯ คาดดัน 3 พรก. ถกทันที
มติชน
6 พฤษภาคม 2563 ( 18:45 )
112
1
'หมอสุกิจ' เผยผลหารือ กลุ่มส.ส.หมอ-พยาบาล รองรับประชุมสภาฯ คาดดัน 3 พรก. ถกทันที

‘หมอสุกิจ’ เผยผลหารือ ส.ส.ที่เป็นหมอ-พยาบาล รองรับประชุมสภาฯ คาดดัน 3 พรก. ถกทันที

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการ กับส.ส. ที่เคยเป็นแทพย์ หรือพยาบาล เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่รัฐสภา ในการเปิดสมัยประชุมสามัญช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ว่า มาตรการหลักที่เคยปฏิบัติมา ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม มีความเห็นร่วมกันว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ขณะที่ประเด็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโรคนั้น มีความเห็นแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นด้วย สนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย แต่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วย มองว่าหากส.ส. ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะติดเชื้อ อาจทำให้ต้องตรวจสอบทุกสัปดาห์ เนื่องจากหากตรวจหาเชื้อสัปดาห์แรกของการประชุม และต้องรอฟังผล โดยระหว่างรอผลต้องปล่อยให้เข้าห้องประชุม ซึ่งยังไม่มีหลักประกันว่าจะปลอดภัย และหากประชุมต่อในสัปดาห์ที่สองต้องตรวจสอบหาเชื้ออีก ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้ เพราะการตรวจหาเชื้อต้องมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ยังมีระยะเวลาที่สามารถหารือได้เพิ่มเติม

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่าสำหรับมาตรการเว้นระยะห่างนั้น ภายในห้องประชุมสุริยันนั้นอาจต้องกระจายความแออัด เบื้องต้นต้องจัดห้องรับรองให้ ส.ส.เข้าพัก หรือ ร่วมการประชุมในห้องรับรองอื่นๆ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหาห้องพักที่เพียงพอและไม่แออัด ขณะที่การขอความร่วมมือลดจำนวนผู้ติดตามนั้นอยู่ระหว่างหารือ แต่ยังไม่ถึงขั้นจำกัดจำนวนคนติดตามที่จะผ่านเข้าออกพื้นที่รัฐสภา

นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่าสำหรับระเบียบวาระการประชุมนั้น ขณะนี้ยังไม่กำหนดอย่างเป็นทางการ แต่จากที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เคยบอกไว้ คือ เรื่องด่วนที่พิจารณาทันที คือ พระราชกำหนด 3 ฉบับที่รัฐบาลประกาศ ต่อจากนั้นคือ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขณะเดียวกันการจัดประชุมสภาฯที่หลายฝ่ายมองว่า ต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้ในเงื่อนไขที่ประกาศตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการห้ามรวมตัวนั้น ยังต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง แต่ส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนให้ เพราะต่างประเทศยังไม่พบประกาศการห้ามประชุมของฝ่ายสภาฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง