รีเซต

กฟภ.พร้อมคืนเงินหากจนท.จดหน่วยไฟฟ้าผิดจากตัวเลขจริง

กฟภ.พร้อมคืนเงินหากจนท.จดหน่วยไฟฟ้าผิดจากตัวเลขจริง
มติชน
21 เมษายน 2563 ( 17:20 )
218
1
กฟภ.พร้อมคืนเงินหากจนท.จดหน่วยไฟฟ้าผิดจากตัวเลขจริง

 

กรณีมีประชาชนร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียถึงหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าจริงที่ไม่ตรงกับหน่วยที่เจ้าหน้าที่กฟภ.จด ในผู้ใช้ไฟหลายราย

 

ล่าสุด รายงานข่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) หรือ PEA ชี้แจงว่า กฟภ.มีมาตรฐานในการจดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริการที่กำหนด เพื่อออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก PEA เป็นผู้ดำเนินการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์)

 

อย่างไรก็ตาม หากมีความผิดพลาดจากการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า PEA จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบความผิดพลาด หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายส่วนเกินไปแล้ว PEA จะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ

 

ทั้งนี้ PEA มีการตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นจำนวนมากของหน่วยไฟฟ้าต้องขอไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หากเกิดความผิดปกติจากมิเตอร์ไฟฟ้า หรือการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ผิดพลาด PEA จะทำการชดเชยส่วนนี้ให้ โดยจะดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Call center หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่ใช้บริการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง