รีเซต

CK ได้งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน-แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม มูลค่า 522 ลบ.

CK ได้งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน-แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม มูลค่า 522 ลบ.
ทันหุ้น
18 เมษายน 2567 ( 09:40 )
9
CK ได้งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน-แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม มูลค่า 522 ลบ.

#CK #ทันหุ้น-บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) หรือ CK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร โครงการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกอำเภอเมือง จังหวัดน่าน กับ มูลนิธิรักษ์ป่ าน่านในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้ว่าจ้าง 

 

โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างประมาณ 522 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 549 วัน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง