วุ่นไม่เลิก! 'สหภาพบินไทย' โร่ร้องบิ๊กตู่ โดนเบี้ยวเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วุ่นไม่เลิก! 'สหภาพบินไทย' โร่ร้องบิ๊กตู่ โดนเบี้ยวเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มติชน
30 พฤศจิกายน 2563 ( 16:41 )
25
วุ่นไม่เลิก! 'สหภาพบินไทย' โร่ร้องบิ๊กตู่ โดนเบี้ยวเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สหภาพบินไทย ร้องบิ๊กตู่ โดนเบี้ยวเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำพนง.เดือดร้อนกว่าพันคน

 

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน ตัวแทนสหภาพและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทการบินไทย ราว 30 คนได้เดินทางไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในฐานะนายทะเบียนกองทุน ใช้อำนาจในการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท การบินไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนฯฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2550 ในมาตรา 9 (8) และให้สอดคล้องกับ ประกาศ กลต. เพื่อเกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกกองทุนที่ได้มีการขอลาออกจากสมาชิกกองทุน โดยที่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท

 

นายนเรศ กล่าวว่า โดยหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ พนักงานส่วนใหญ่ถูกปรับลดเงินเดือนและต้องหยุดงานทำให้มีรายได้ที่ปรับลดลง ขณะที่ ภาระค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิม ทำให้พนักงานหลายคนเริ่มทยอยขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เพราะต้องนำเงินก้อนที่สะสมไว้ออกมาใช้ประคองชีวิตในยามจำเป็น ซึ่งล่าสุดมีพนักงานขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกว่า 1,000 ราย แล้ว และยังเหลือพนักงานที่ยังไม่ได้ลาออก ราว 1.5 หมื่นราย

 

 

“ขณะนี้พนักงานที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กว่า 1,000 คนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เหมือนเป็นการซ้ำเติม เพราะทุกคนเสียสิทธิในการรับเงินสมทบในส่วนของนายจ้างที่บริษัทการบินไทยต้องสมทบให้รวมกว่าหลายร้อยล้านบาท เนื่องจากการบินไทยไม่ยอมจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างให้คนที่ลาออก โดยอ้างข้อบังคับกองทุนของบริษัทที่กำหนดว่าจะจ่ายสมทบเงินให้ เฉพาะกรณีที่ลาออกจากกองทุนและลาออกจากการเป็นพนักงานด้วยเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าเป็นข้อบังคับที่ขัดกับ กฎหมายกองทุนและประกาศ กลต. จึงขอให้มีการแก้ไขโดยด่วน” นายนเรศ กล่าว

 

นายนเรศ กล่าวว่า นอกจากนี้ ตัวแทนสหภาพและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทการบินไทยยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อขอให้บริษัทคืนเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง ให้กับพนักงานกว่า 1,000 คน ด้วย