รีเซต

บอร์ด TCAP ไฟเขียวปันผลอีก 2.00 บาท ขึ้น XD 18 เม.ย. ทั้งปี 66 จ่าย 3.20 บาท

บอร์ด TCAP ไฟเขียวปันผลอีก 2.00 บาท ขึ้น XD 18 เม.ย. ทั้งปี 66 จ่าย 3.20 บาท
ทันหุ้น
21 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:41 )
37
บอร์ด TCAP ไฟเขียวปันผลอีก 2.00 บาท ขึ้น XD 18 เม.ย. ทั้งปี 66 จ่าย 3.20 บาท

#TCAP #ทันหุ้น-บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) หรือ TCAP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,355.57 ล้านบาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท 

 

ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่บริษัท จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 2,097.23 ล้านบาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 18 เม.ย. 2567 กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 19 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในวันที่ 3 พ.ค. 2567 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง