ศูนย์ฉีดวัคซีนทั่ว กทม.ฉีดแล้ว 82,851 คน

ศูนย์ฉีดวัคซีนทั่ว กทม.ฉีดแล้ว 82,851 คน
มติชน
12 มิถุนายน 2564 ( 21:27 )
12
ศูนย์ฉีดวัคซีนทั่ว กทม.ฉีดแล้ว 82,851 คน

ศูนย์ฉีดวัคซีนทั่ว กทม.ฉีดแล้ว 82,851 คน

 

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สรุปยอดผู้ได้รับวัคซีน ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 ศูนย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับวัคซีน จำนวน 13,905 คน รวมสะสม (7 – 12 มิถุนายน 2564) มีผู้ได้รับวัคซีน จำนวน 82,851 คน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง