รีเซต

กฟผ.รับสมัครงานกว่า 1,000 อัตรา รอบ 9 เขื่อน - 3 โรงไฟฟ้า วันที่ 15-24 ก.พ. 64

กฟผ.รับสมัครงานกว่า 1,000 อัตรา รอบ 9 เขื่อน - 3 โรงไฟฟ้า วันที่ 15-24 ก.พ. 64
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:02 )
107
กฟผ.รับสมัครงานกว่า 1,000 อัตรา รอบ 9 เขื่อน - 3 โรงไฟฟ้า วันที่ 15-24 ก.พ. 64

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กฟผ. ประเดิมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี จำนวน 134 อัตรา ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ภายใต้ โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ของโรค COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มงานแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

 

กฟผ. จึงจะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก รวมจำนวน 1,052 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2562 – 2563 เท่านั้น ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

 

สำหรับพื้นที่ที่กำหนดและจำนวนการรับสมัคร ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก จำนวน 90 อัตรา เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตรา เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 120 อัตรา เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี จำนวน 66 อัตรา เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 92 อัตรา เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  จำนวน 168 อัตรา เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 70 อัตรา เขื่อนบางลาง จ.ยะลา จำนวน 24 อัตรา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตรา โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา จำนวน 106 อัตรา โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 อัตรา และโรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 50 อัตรา ร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน

 

กฟผ. จะเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber หรือแสกน QR Code ด้านล่าง หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โทร. 0 2436 5341 หรือ 0 2436 4715 ในวันและเวลาราชการ