TrueID

หลายภูมิภาคในจีน แก้ระเบียบ 'คลอดลูก' ยืดหยุ่นลางานเพิ่มขึ้น

หลายภูมิภาคในจีน แก้ระเบียบ 'คลอดลูก' ยืดหยุ่นลางานเพิ่มขึ้น
Xinhua Thai
7 ธันวาคม 2564 ( 10:45 )
10
หลายภูมิภาคในจีน แก้ระเบียบ 'คลอดลูก' ยืดหยุ่นลางานเพิ่มขึ้น
7 ธ.ค. (ซินหัว) - ภูมิภาคระดับมณฑลของจีนมากกว่า 20 แห่ง ได้เสร็จสิ้นการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร นับตั้งแต่ประเทศผ่านการแก้ไขกฎหมายประชากรและการวางแผนครอบครัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
 

ภูมิภาคหลายแห่ง เช่น ปักกิ่ง ซื่อชวน (เสฉวน) และเจียงซี ได้ออกมาตรการสนับสนุนที่เพิ่มสิทธิลางานของคู่สามีภรรยา เช่น การอนุญาตให้ลาคลอด การขยายระยะเวลาสำหรับลาคลอดและลาแต่งงาน และการเพิ่มระยะเวลาลางานเพื่อทำหน้าที่พ่อแม่

 

หยางเหวินจวง เจ้าหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) กล่าวว่ารัฐบาลควรมีบทบาทนำในการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของการคลอดบุตร พร้อมเรียกร้องมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านบริการรับเลี้ยงเด็ก เงินอุดหนุนค่าคลอดบุตร และการลดหย่อนภาษี

 

ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายข้างต้นอนุญาตให้คู่สามีภรรยามีลูก 3 คน พร้อมมาตรการสนับสนุน และยกเลิกมาตรการข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าปรับคู่สามีภรรยาที่ละเมิดกฎหมายห้ามมีลูกเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง