รีเซต

ส่องสถานการณ์โลก 'สหรัฐ' ยังติดเชื้อสะสมสูงสุด ดับแล้วกว่า 8 หมื่น

ส่องสถานการณ์โลก 'สหรัฐ' ยังติดเชื้อสะสมสูงสุด ดับแล้วกว่า 8 หมื่น
มติชน
14 พฤษภาคม 2563 ( 20:24 )
134
ส่องสถานการณ์โลก 'สหรัฐ' ยังติดเชื้อสะสมสูงสุด ดับแล้วกว่า 8 หมื่น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยผลวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก
ได้แก่

-จำนวนผู้ติดเชื้อรวม และต่อประชากร
-จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
-จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
-อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง