รีเซต

รัฐตั้งเป้า ต้นปีหน้าเก็บ 'ค่าเหยียบแผ่นดิน' 100-300 บาท

รัฐตั้งเป้า ต้นปีหน้าเก็บ 'ค่าเหยียบแผ่นดิน' 100-300 บาท
TNN ช่อง16
29 กันยายน 2565 ( 10:31 )
25
รัฐตั้งเป้า ต้นปีหน้าเก็บ 'ค่าเหยียบแผ่นดิน' 100-300 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินการจัดเก็บ “ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ” หรือ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่จะนำเงินค่าธรรมเนียมนี้ ใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเบื้องต้นคาดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางบกอยู่ที่ 100-200 บาท ทางอากาศประมาณ 300 บาท

ซึ่งจากผลการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3-4 วันหลังจากนี้ ซึ่งจะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนตุลาคม โดยต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้า หาก ครม.อนุมัติแล้ว จะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวได้ทันที 

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับธนาคารกรุงไทย ในการเชื่อมโยงระบบบริการชำระเงินของธนาคารเข้ากับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าเงินค่าธรรมเนียมจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะเก็บในช่องทางการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และทางราง ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Kiosk และบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการจัดเก็บจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง