ศปก.ศบค. เผยติดเชื้อกระจาย 61 จว. ชี้ กทม.-ปริมณฑล แนวโน้มระบาดไม่ลดลง

ศปก.ศบค. เผยติดเชื้อกระจาย 61 จว. ชี้ กทม.-ปริมณฑล แนวโน้มระบาดไม่ลดลง
มติชน
15 พฤษภาคม 2564 ( 11:26 )
12
ศปก.ศบค. เผยติดเชื้อกระจาย 61 จว. ชี้ กทม.-ปริมณฑล แนวโน้มระบาดไม่ลดลง

ศปก.ศบค.สรุปผลรายวัน ติดเชื้อกระจาย 61 จังหวัด เผย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล แนวโน้มการระบาดของโรคไม่ลดลง ชุมชนแออัด แคมป์ก่อสร้าง สถานประกอบการ (Call center) ตลาด โรงงาน ชุมชน และ ครอบครัว ยังเสี่ยงแพร่ระบาดสูง

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ประชุมและสรุปสถานการณ์โรค ไวรัสโควิด19 ประจำวันนี้ 15 พ.ค. ว่า พบผู้ติดเชื้อกระจายวงกว้างทั้งหมด 61 จังหวัดโดยพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มการระบาดของโรคไม่ลดลง ส่วนในจังหวัดอื่น มีแนวโน้มการระบาดฯ ที่ลดลง ทั้งนี้ ศปก.ศบค.ยังพบผู้ป่วยหนักและใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น รวมถึงการครองเตียงผู้ป่วยอาการน้อย (Mild symptoms)โดยเฉพาะ กทม. และปริมณฑลสถานที่เสี่ยง มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ กทม.แบ่งเป็นชุมชนแออัด แคมป์ก่อสร้าง สถานประกอบการ (Call center) ส่วนพื้นที่ปริมณฑล และต่างจังหวัด แบ่งเป็นตลาด โรงงาน และชุมชน และ ครอบครัว

 

สำหรับปัจจัยเสี่ยง ส่วนใหญ่ เป็นการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม ที่สถานที่แออัด สถานประกอบการ ที่ทำงาน และในครอบครัว

 

ในส่วนมาตรการที่จะดำเนินการต่อไป คือการกำกับติดตามมาตรการ DMHTTA ทุกภาคส่วน เน้นย้ำร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ และสถานประกอบการ ทำการสำรวจแคมป์ก่อสร้างทั้งหมดใน กทม. และเมืองใหญ่ เพื่อค้นหาผู้ป่วยและหาแนวทางป้องกันโรค สำรวจมาตรการการจัดการและค้นหาเชิงรุกตลาด โรงงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

 

“ โดยพนักงานขนส่งและโลจิสติกส์ทุกประเภท ที่ต้องทำงานในเขตชุมชนและพบเจอกับคนจำนวนมากและจะต้องเคร่งครัดมาตรการการเว้นระยะห่างการใส่แมส ล้างมือ วัดไข้ ตรวจหาเชื้อและลงแอพพลิเคชั่น ต้องทำความสะอาดยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ และสังเกตอาการหากมีอาการให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อป้องกันการแพทยระบาดในวงกว้าง”

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง