รีเซต

อสม.เฮ! สธ.จับเข้าบุคลากรแพทย์ ปรับวงเงินชดเชย "โควิด-19" สูงสุด 8 แสน

อสม.เฮ! สธ.จับเข้าบุคลากรแพทย์ ปรับวงเงินชดเชย "โควิด-19" สูงสุด 8 แสน
19 เมษายน 2563 ( 17:05 )
193
อสม.เฮ! สธ.จับเข้าบุคลากรแพทย์ ปรับวงเงินชดเชย "โควิด-19" สูงสุด 8 แสน

อสม.เฮ! สธ.จับเข้าบุคลากรแพทย์ ปรับวงเงินชดเชย “โควิด-19” สูงสุด 8 แสน

อสม.- เมื่อวันที่ 19 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ล่าสุด โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบในมาตรการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ สธ.นำเสนอ ซึ่งรวมถึงเพิ่มการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ รวมทั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็น 2 เท่าจากเดิม โดยได้เห็นชอบตามอัตราการจ่ายกรณีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด-19 ตามข้อเสนอ ดังนี้

1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 480,000-800,000 บาท

2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 200,000-480,000 บาท

3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท

โดยใช้เงินจากงบกลางที่ได้รับเพิ่มเติมจากรัฐบาลกรณีโควิด-19 ในการจ่ายช่วยเหลือใน 3 กรณี ทั้งนี้ อสม.สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหาย โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือต่อไป

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง