นราธิวาส ผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 618 ราย เสียชีวิต 1 สสจ.เร่งฉีดวัดซีนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นราธิวาส ผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 618 ราย เสียชีวิต 1 สสจ.เร่งฉีดวัดซีนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
มติชน
1 ตุลาคม 2564 ( 16:39 )
7
นราธิวาส ผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 618 ราย เสียชีวิต 1 สสจ.เร่งฉีดวัดซีนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 1 ต.ค.64 จากสถานการณ์ COVID-19 นราธิวาส มียอดผู้ป่วยพุ่งถึง 618 ราย แล้วขณะนี้ จากข้อมูลขอวันที่ 30 กันยายน 2564 จำแนกรายอำเภอ มีรายงานจากสาธารณะสุขจังหวัดนราธิวาสแจ้งว่า อ.เมือง 125 ราย (กะลุวอ 4) (กะลุวอเหนือ 34) (โคกเคียน 7) (บางนาค 47) (บางปอ 5) (มะนังตายอ 4) (ลำภู 24) อ.เจาะไอร้อง 72 ราย (จวบ 18) (บูกิต 11) (มะรือโบออก 43) อ.ระแงะ 71 ราย (กาลิซา 17) (เฉลิม 6) (ตันหยงมัส 10) (ตันหยงลิมอ 8 ) (บองอ 2) (บาโงสะโต 21) (มะรือโบตก 7) อ.ยี่งอ 71 ราย (จอเบาะ 3) (ตะปอเยาะ 8 ) (ยี่งอ 45) (ละหาร 4) (ลุโบะบายะ 1) (ลุโบะบือซา 10) อ.ศรีสาคร 64 ราย (เชิงคีรี 2) (ซากอ 22) (ตะมะยูง 18) (ศรีบรรพต 1) (ศรีสาคร 21)

 

 

อ.บาเจาะ 52 ราย (กาเยาะมาตี 3) (บาเจาะ 32) (บาเระเหนือ 2) (ปะลุกาสาเมาะ 8) (ลุโบะสาวอ 7) อ.สุไหงโก-ลก 38 ราย (ปาเสมัส 16) (ปูโยะ 2) (มูโนะ 8) (สุไหงโก-ลก 12) อ.สุคิริน 37 ราย (เกียร์ 9) (ภูเขาทอง2) (มาโมง 17) (ร่มไทร 7) (สุคิริน 2) อ.แว้ง 81 ราย (กายูคละ 4) (แม่ดง 2) (โละจูด 3) (แว้ง 19) (เอราวัณ 3) อ.ตากใบ 29 ราย (เกาะสะท้อน 8) (โฆษิต 2) (เจ๊ะเห 6) (นานาค 3) (พร่อน 1) (ศาลาใหม่ 9) อ.รือเสาะ 19 ราย (โคกสะตอ 1) (บาตง 3) (รือเสาะ 3) (เรียง 2) (ลาโละ 2) (สามัคคี 2) (สาวอ 1) (สุวารี 5) อ.จะแนะ 7 ราย (จะแนะ 3) (ช้างเผือก 1) (ผดุงมาตร 3) อ.สุไหงปาดี 2 ราย (กาวะ) เสียชีวิต 1 ราย อ.เมือง (กะลุวอเหนือ)

 

 

ขณะเดียวกัน สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค กลุ่มโรคพันธุกรรม อายุ 12 ถึง 17 ปี หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุ 60-69 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อายุ 18 ถึง 59 ปี

 

 

สำหรับเตียงในพื้นที่ยังคงพอกับผู้ป่วยกับผู้ป่วยโควิค-19 ทางจังหวัดนราธิวาสจะทยอยเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง