เช็กด่วน! เชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ

เช็กด่วน! เชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ
TNN ช่อง16
23 ตุลาคม 2564 ( 13:39 )
43
เช็กด่วน! เชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ

วันนี้( 23 ต.ค.64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย และอำเภอดอยสะเก็ด ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในแต่ละพื้นที่ 

ประกอบกับคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความเห็นว่าให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ / นักข่าวจังหวัดเชียงใหม่

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง