รีเซต

ประกันสังคมจ่าย “ว่างงาน” ลูกจ้างมิตซูฯ ชลบุรี 70% นาน 200 วัน

ประกันสังคมจ่าย “ว่างงาน” ลูกจ้างมิตซูฯ ชลบุรี 70% นาน 200 วัน
มติชน
18 เมษายน 2563 ( 13:00 )
67
ประกันสังคมจ่าย “ว่างงาน” ลูกจ้างมิตซูฯ ชลบุรี 70% นาน 200 วัน

ประกันสังคมจ่าย “ว่างงาน” ลูกจ้างมิตซูฯ ชลบุรี 70% นาน 200 วัน

จากกรณีข่าว บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เลิกจ้างลูกจ้างจำนวนกว่า 1,000 คน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมาย เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนายจ้างพบว่าบริษัทดังกล่าว ตกลงเลิกจ้างลูกจ้างในกลุ่มรับเหมาค่าแรงจากบริษัทรับเหมาค่าแรง 7 บริษัท เป็นจำนวนรวม 1,119 คน โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัทยินยอมจ่ายเงินชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นเงินกว่า 41 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีลูกจ้างทุกรายที่ถูกเลิกจ้างแล้ว และจะมีการจ่ายค่าจ้างในวันที่ 20 เมษายนนี้ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกจ้างเช่นกัน

ทั้งนี้ เรืออากาศเอกหญิงศุภพร กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของเลขาธิการ สปส. ตนได้รีบเข้าประสานงานกับทางนายจ้าง เมื่อทราบข้อสรุปว่าเป็นการเลิกจ้างและบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง โดยจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินกว่า 11 ล้านบาท และค่าชดเชยเป็นจำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาท ในส่วนของประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตนจึงได้ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการขอรับเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง พร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็น รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว ขอให้ทางบริษัทเป็นผู้รวบรวมเอกสารดังกล่าว และเร่งนำส่งสปส.โดยเร็วเพื่อเร่งตัดจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็ว ซึ่งการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจของกระทรวงแรงงานที่ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้ได้รับเงินกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างไม่เกิน 200 วัน

เรืออากาศเอกหญิงศุภพร กล่าวอีกว่า สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เร่งรัดให้สปส.ดำเนินการออก “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสืบเนื่องจากได้รับผลกระทบ จากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563” ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 นับได้ว่าสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ได้รับในครั้งนี้สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการสปส.ในการมุ่งช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง