รีเซต

จริงหรือ? มุสลิมซื้อที่ดินได้ไม่จำกัด แต่ชาวพุทธซื้อได้แค่ 50 ไร่เท่านั้น

จริงหรือ? มุสลิมซื้อที่ดินได้ไม่จำกัด แต่ชาวพุทธซื้อได้แค่ 50 ไร่เท่านั้น
TNN ช่อง16
5 กรกฎาคม 2565 ( 14:41 )
82
จริงหรือ? มุสลิมซื้อที่ดินได้ไม่จำกัด แต่ชาวพุทธซื้อได้แค่ 50 ไร่เท่านั้น

ตามที่มีการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ว่ามุสลิมสามารถซื้อที่ดินได้ไม่จำกัด ส่วนชาวพุทธซื้อที่ดินได้แค่ 50 ไร่ เท่านั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความชวนเชื่อที่ระบุว่ามุสลิมสามารถกว้านซื้อที่ดินและครอบครองได้ไม่จำกัด แต่ชาวพุทธจำกัดแค่ 50 ไร่เท่านั้น ทางกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า เป็นสร้างข้อมูลเท็จด้วยการเบลอภาพหนังสือจากกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ ว19541 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลาม ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มาดัดแปลงเนื้อหาว่าชาวมุสลิมสามารถซื้อที่ดินและครอบครองได้ไม่จำกัด

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงในเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 84 ระบุว่า “การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาธอริค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักรหรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่ ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินจำนวนที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกก็ได้ บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนการได้มาซึ่งที่ดินที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และการได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดที่มีตำแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม” 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ www.dol.go.th หรือโทร. 02-141-5555 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นสร้างข้อมูลเท็จด้วยการเบลอภาพหนังสือจากกรมที่ดิน มาดัดแปลงเนื้อหา ซึ่งข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 84 ระบุว่า “การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาธอริค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักรหรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่ที่มา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง