นศ.พาร์ทไทม์-สมาชิกกอช.-อาชีพอิสระ เตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเยียวยา 5,000 บาท

นศ.พาร์ทไทม์-สมาชิกกอช.-อาชีพอิสระ เตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเยียวยา 5,000 บาท
มติชน
5 พฤษภาคม 2563 ( 15:43 )
3K
24
นศ.พาร์ทไทม์-สมาชิกกอช.-อาชีพอิสระ เตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเยียวยา 5,000 บาท

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เพจเฟซบุ๊ก”สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station” โพสต์ข้อความระบุว่าสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เผยมติ ครม. เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น โดยลงทะเบียนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบขยายจำนวน ผู้ได้รับเงินเยียวยา มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย และนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพาร์ทไทม์ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

ทั้งนี้ผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อผ่านการตรวจคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง