รีเซต

สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยส่วนใหญ่คลายความกังวลโควิด-19 ลุ้นสิ้นปีนี้สถานการณ์คืนปกติ

สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยส่วนใหญ่คลายความกังวลโควิด-19 ลุ้นสิ้นปีนี้สถานการณ์คืนปกติ
มติชน
5 กรกฎาคม 2563 ( 10:25 )
295
สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยส่วนใหญ่คลายความกังวลโควิด-19 ลุ้นสิ้นปีนี้สถานการณ์คืนปกติ

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

 

โดยสอบถามถึงความวิตกกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 30 วัน มีผู้ตอบแบบสำรวจคิดเป็น 52.93% ตอบว่า กังวลลดลง 29.94% ตอบว่า กังวลเหมือนเดิม อีก 12.44% ตอบว่า ไม่กังวล และ 4.69% ตอบว่า กังวลมากขึ้น

 

เมื่อถามว่าคาดหวังอยากจะให้โควิด-19 ของไทย เข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด 39.40% ตอบว่าภายในสิ้นปีนี้ 27.95% ตอบว่ากลางปี 2564 อีก 23.90% ตอบว่าปลายปี 2564 และ 8.75% ตอบว่าไม่แน่ใจ คาดเดายาก

 

ถามถึงการมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง 94.77% ตอบว่า สวมหน้ากากอนามัย 88.19% ล้างมือบ่อย 81.24% เว้นระยะห่างทางสังคม 79.80% ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และ 76.92% ไม่ไปสถานที่ๆมีคนมาก

 

ถามถึงสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว อยากให้รัฐบาลดำเนินการฟื้นฟูอย่างไรบ้าง 77.55% ตอบว่า อยากให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด 71.78% มีมาตรการช่วยเหลือย่างต่อเนื่อง 69.43% เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 65.64% ช่วยเหลือคนตกงาน และ 57.26% ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง