ปลัด มท.แจง ปิดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-ภูเก็ต เพราะเสี่ยงโควิด-19 แพร่ระบาดสูง

ปลัด มท.แจง ปิดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-ภูเก็ต เพราะเสี่ยงโควิด-19 แพร่ระบาดสูง
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 12:45 )
7
ปลัด มท.แจง ปิดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-ภูเก็ต เพราะเสี่ยงโควิด-19 แพร่ระบาดสูง

กรุงเทพฯ – ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผย 4 จังหวัดชายแดนใต้ เสี่ยงโควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง จึงปิดการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ย้ำ คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหน จะต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการป้องกันรองรับประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่อาจเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ไม่ว่าคนไทยจะเดินทางกลับจากประเทศใด สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้ แต่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขข้อกำหนด โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุล และหนังสือรับรองแพทย์ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อแสดงก่อนเข้าประเทศ เมื่อถึงสนามบิน จะต้องตรวจอย่างเข้มงวด หากพบว่ามีไข้ จะเข้าสู่โรงพยาบาล แต่หากไม่มีไข้ จะต้องกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน นอกเหนือจากนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเช่นกัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1.ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ จึงได้เข้มงวดบริเวณด่านชายแดนต่าง ๆ ผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบและเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว 2.ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อภายในประเทศ โดยได้บูรณาการทุกฝ่าย ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตำรวจ และทหาร ดำเนินการคัดกรองประชาชนเข้าพื้นที่ ที่จะต้องลงทะเบียนว่า เดินทางมาจากไหน และดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่กักตัวอยู่ในบ้าน อย่างต่อเนื่องจริงจัง

ทั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ในการเอ็กซเรย์พื้นที่และ ดำเนินการต่าง ๆ โดยขณะนี้มี 4 จังหวัด คือ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และภูเก็ต ที่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อ จึงได้ปิดการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงหยุดการเดินรถไฟสายใต้ เพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง