คนพิการเฮ! พม.เยียวยา 1 พันบาท 2 ล้านคน พร้อมพักชำระหนี้เงินกู้ 1 ปี-ปล่อยกู้พิเศษช่วงโควิด-19

คนพิการเฮ! พม.เยียวยา 1 พันบาท 2 ล้านคน พร้อมพักชำระหนี้เงินกู้ 1 ปี-ปล่อยกู้พิเศษช่วงโควิด-19
มติชน
3 เมษายน 2563 ( 13:43 )
455
4
คนพิการเฮ! พม.เยียวยา 1 พันบาท 2 ล้านคน พร้อมพักชำระหนี้เงินกู้ 1 ปี-ปล่อยกู้พิเศษช่วงโควิด-19

คนพิการเฮ! พม.เยียวยา 1 พันบาท 2 ล้านคน พร้อมพักชำระหนี้เงินกู้ 1 ปี-ปล่อยกู้พิเศษช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและได้อาจมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว พก.จึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ได้แก่ 1.จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ปัจจุบันมีจำนวน 2 ล้านคน จ่ายคนละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ในเดือนเมษายนี้

อธิบดี พก. กล่าวอีกว่า รวมถึง มาตรการการพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ตลอดจนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในสถานการณ์โควิด-19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก โดยสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ www.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง