รีเซต

'บางจาก' จับมือ 'กคช.' ร่วมลงทุนโครงการเคหะสุขประชา

'บางจาก' จับมือ 'กคช.' ร่วมลงทุนโครงการเคหะสุขประชา
มติชน
16 มีนาคม 2565 ( 18:11 )
55
'บางจาก' จับมือ 'กคช.' ร่วมลงทุนโครงการเคหะสุขประชา

ข่าววันนี้ 16 มีนาคม 2565 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตร และพืชอินทรีย์อื่นๆเพื่อแปรรูป ทำการตลาด จัดจำหน่ายและวิจัยพัฒนา จากเดิมบริษัทถือหุ้นอยู่ 40%

 

ต่อมาในปี 2565 บริษัทออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม มีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 126 ล้านบาท บริษัทจึงมีแผนจะเข้าลงทุนในบริษัทออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มเติม โดยลงทุนเป็นเงิน 62.5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 50.4%

 

โดยการลงทุนดังกล่าวจะใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการเคหะสุขประชาร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสังคม คาดว่าจะดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง