รีเซต

ปิด "น้ำตกป่าละอู" ลดความเสี่ยงแพร่ "โควิด-19"

ปิด "น้ำตกป่าละอู" ลดความเสี่ยงแพร่ "โควิด-19"
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 09:12 )
379
ปิด "น้ำตกป่าละอู" ลดความเสี่ยงแพร่ "โควิด-19"

วันที่ 30 มีนาคม นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.หัวหิน มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 11 ราย ประกอบกับมีประกาศคำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดหลายฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรการการป้องกัน ล่าสุดได้รับแจ้งจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกส่วน ล่าสุดได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นการชั่วคราว โดยไม่มีกำหนดเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายธนนท์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนยากไร้ ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือผู้นำหมู่บ้านและชุมชน ให้การรับรอง หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่ทำหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน ชะลอการจ่ายเงินเดือน และอื่นๆ เพื่อประสานกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยขอให้ส่งข้อมูลผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประธานชุมชนในเขตเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ หรือส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นโดยสแกนคิวร์อาร์โค้ด ภายในวันที่ 1 เมษายนนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง