รีเซต

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุดตั้งแต่ ต.ค. 65 ใช้จ่ายอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุดตั้งแต่ ต.ค. 65 ใช้จ่ายอะไรบ้าง
TNN ช่อง16
27 ตุลาคม 2565 ( 16:20 )
78
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุดตั้งแต่ ต.ค. 65 ใช้จ่ายอะไรบ้าง

วันนี้ ( 27 ต.ค. 65 )กระทรวงการคลัง โดย กรมบัญชีกลาง แจ้งอัปเดตสิทธิการจ่ายเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 65 เป็นต้นไป แบ่งเป็น 3 งวด 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค.-ธ.ค. 65)

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน  ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)  

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)


ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง 

ภาพจาก  :  กระทรวงการคลัง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง