ประธานชมรมจนท.เวชกิจฉุกเฉินร้อง 'บิ๊กตู่' ขอ สธ.บรรจุทำหน้าที่ช่วยวิกฤตโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม.

ประธานชมรมจนท.เวชกิจฉุกเฉินร้อง 'บิ๊กตู่' ขอ สธ.บรรจุทำหน้าที่ช่วยวิกฤตโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม.
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 10:41 )
51
ประธานชมรมจนท.เวชกิจฉุกเฉินร้อง 'บิ๊กตู่' ขอ สธ.บรรจุทำหน้าที่ช่วยวิกฤตโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม.

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายสิทธิชัย ใจสงบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานชมรมเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข บรรจุบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการจำนวน 45,242 อัตรา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 แต่ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินทั่วประเทศมีปัญหาไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว

“ที่ผ่านมา มีหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. 2 ฉบับ ยกเลิกมติที่อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกและ บรรจุลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานกิจฉุกเฉิน ทำให้มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์สายงานอื่น ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน เป็นเหตุให้สายงานดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นการใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จากมติยกเลิกการคัดเลือกบรรจุดังกล่าวทำให้เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ที่มีระยะการปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่ได้รับการยกระดับเป็นข้าราชการ ขณะที่เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน เป็นบุคลากรด้านหน้าเพื่อบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหน่วย อีเอ็มเอส ปฏิบัติงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล” นายสิทธิชัย กล่าว

ประธานชมรมเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน มีหน้าที่คัดกรองผู้ต้องสงสัย ดูแล รักษา ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล เป็นบุคลากรหลักที่เดินทางไปรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ การดูแลขณะนำส่งร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการช่วยเหลือโดยขอให้สำนักงาน กพ.อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบรรจุเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ ขอให้มีการจัดสรรอัตราตำแหน่งแต่ละเขตสุขภาพอย่างเสมอภาคเป็นธรรมโดยพิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดารเป็นหลัก รวมทั้งภารกิจความเสี่ยงในการควบคุมป้องกันโรคโควิด – 19 และเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน ขอให้ผู้ที่ได้บรรจุดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิม เพื่อการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง